Historie

Het ontstaan

In het voorjaar van 1970 begon Adriaan Vriens (beter bekend als “de smed”) op doktersavies met fietsen. Dit inspireerde meerdere Aarle-Rixtelnaren om het rijwiel te pakken. Zodoende onstond er een vast groepje dat op zaterdagmiddag ging fietsen. Deze groep was in het najaar uitgegroeid tot zo’’n 20 mensen, waarvan er enkele zelfs in de winter doorfietsten.
De grote doorbraak kwam echter in het voorjaar van 1971. Toen het weer beter werd, kwamen de fietsers weer massaal voor de dag. Het gezamenlijk fietsen sprak zo aan, dat Harry van Duuren voorstelde om er een club van te maken. En aldus geschiedde.

Op 26 mei 1971 werd in café “t Heuveltje de oprichtingsvergadering gehouden van onze vereniging. De negentien aanwezigen kozen uit hun midden een voorlopig bestuur van drie personen. De zeer orginele naam van onze vereniging was snel bedacht. Wim vd. Vossenberg placht namelijk tijdens fietstochten op zaterdag tegen iedereen die we passeerden te roepen: “Aan de Wielen”. Bij de oprichting werd deze lijfspreuk voor eeuwig in de naam van onze fietsclub vastgelegd.

De verdere ontwikkeling

In het eerste half jaar groeide de club van 19 oprichters aan tot 77 leden. Zo sterk als in die
eerste zes maanden is het ledenaantal nooit meer gegroeid. Niettemin is Aan de Wielen in de eerste jaren van haar bestaan sterk gegroeid. Momenteel telt onze vereniging ruim 275 leden.

Ook de aktiviteiten van onze vereniging groeiden die eerste jaren zeer snel. Vooral het organiseren van het grote aantal tochten kostte erg veel tijd en energie. Om enerzijds het bestuur te ontlasten en anderzijds meer mensen bij de organisatie van de vereniging
te betrekken werden op de ledenvergadering van 27 juni 1973 een viertal commissies ingesteld:

  • Rekreatiecommissie; deze commissie organiseerde een tiental fietstochten per seizoen speciaal bedoeld voor het gehele gezin.
  • Randonnéecommissie; deze commissie organiseerde eenzelfde aantal tochten, maar dan bedoeld voor de wat meer geoefende fietser en ook over een grotere afstand.
  • Publiciteitscommissie; zoals de naam al doet vermoeden zorgde deze commissie voor verschillende publicaties in diverse media. Bovendien is deze commissie gestart met een periodiek informatieblad voor onze leden dat is uitgegroeid tot ons maandelijkse clubblad.
  • Wintercommissie; deze commissie zorgde ervoor dat ook in de winter allerlei evenementen werden georganiseerd voor onze leden. (crossen, wandelen, kaarten, volleybal enz.)

Omdat het echte rekreatieve fietsen in clubverband (op gewone fietsen) in de beginjaren negentig sterk verminderde werden de rekreatie- en randonnéecommissie samengevoegd tot één tochtencommissie. Verder is de organisatiestructuur van onze vereniging niet veranderd en functioneert nog steeds succesvol.