Introductie

TSC Aan de Wielen is ruim 50 jaar geleden opgericht op 26 mei 1971 in Aarle-Rixtel en
onderneemt naast het fietsen diverse activiteiten gedurende het hele jaar. De organisatie
van deze activiteiten is veelal in handen van de tochten- en wintercommissie. Maandelijks
verschijnt het clubblad met daarin opgenomen verslagen van de verrichte activiteiten en
overzicht van de aankomende. Op dit moment telt Aan de Wielen ongeveer 270 leden
grotendeels afkomstig uit Aarle-Rixtel en naaste omgeving.
Hoofdactiviteit is natuurlijk het fietsen. Dit kan bij Aan de Wielen op diverse niveaus. In de
periode van half maart tot eind september rijden er op zondagochtend een 2-tal groepen
waarbij de start, afhankelijk van seizoen en afstand, ligt tussen 08.00 en 09.00 uur. De
afstanden variëren per groep van 60 tot 125 kilometer. Eén groep houdt een gemiddelde
snelheid aan van 30 km per uur en de andere van rond de 25 km per uur. Halverwege is er
een koffiepauze. De groepen vertrekken hierbij vanaf het kerkplein in Aarle-Rixtel.
Naast de zondagse fietstochten zijn er ook nog fietstochten op dinsdagavond,
woensdagmiddag en donderdagavond. De dinsdagavond tochten van ongeveer 30 km zijn
uitermate geschikt voor gewone fietsen, hierbij zijn elektrische fietsen ook welkom. Op
woensdagmiddag ligt de afstand rond de 60 km en de snelheid tussen 25 – 28 km. Op
donderdagavond ligt de snelheid rond de 30 km. Het uitgangspunt bij de tochten is: “samen
uit, samen thuis”. Het aantal deelnemers varieert per tocht vanaf 4 tot 16 deelnemers.
Jaarlijks zijn er (weekend) uitstapjes voor recreanten waaronder “happen en trappen” en
voor de meer geoefende fietser een weekend in de Eifel.
Naast de genoemde snelheden zijn er in Aarle-Rixtel ook mogelijkheden om in
groepsverband sneller te fietsen. Dit zijn meestal leden van Aan de Wielen maar de
activiteiten vallen buiten de Aan de Wielen kalender.
Buiten de zomerperiode worden er diverse activiteiten georganiseerd. Dit betreft onder
andere een veldtoertocht, graveltocht en een 4-tal crossen in de Lieshoutse bossen,
omgeving Duvelsberg, kaartavonden, Fysio fitness avonden en Kerstspeurtocht op 2 e
kerstdag.
Het volledige programma is beschikbaar op deze website en via het clubblad. Iedereen is van
harte welkom om vrijblijvend kennis te maken met de activiteiten. Lid van onze vereniging
ben je al voor 12 euro per jaar Aanmelden – T.S.C. Aan de Wielen .
Meer informatie is ook verkrijgbaar bij de diverse bestuur- en commissieleden die vermeld
staan.