Jaarvergadering

Jaarvergadering

Agenda ledenvergadering 16 februari 2024

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden vrijdag 16 februari a.s. bij “De Couwenbergh” in Aarle-Rixtel. Aanvang 20.30 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening door de voorzitter
2. Nieuwe leden
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuw lid kascommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Mededelingen tochtencommissie
9. Ontwerp voorpagina
10. Huldiging jubilarissen 11. Rondvraag
12. PAUZE

Na de pauze zal Joe van Dijk, de netwerk coördinator Beek en Donk van de Stichting AED Alert Laarbeek een presentatie van ca. 30 minuten geven over hoe te handelen bij onverhoopt onwel worden.

Ad 2. Nieuwe leden (13)

G. van Dijk Aarle-Rixtel
A. Huibers Beek en Donk
E. Engels Beek e n Donk
L. van de Weiier Aarle-Rixtel
G. Aarts Son en Breugel
E. van Dijk Helmond
J van den Berg Aarle-Rixtel
G. Loomans Beek en Donk
M. Desjardijn Bakel
W. van Brug Aarle-Rixtel
A. Heinsbergen Aarle-Rixtel
W. van Stekelenburg Beek en Donk
E. Klomp Aarle-Rixtel

Ad 6. Benoeming nieuw lid kascommissie (reserve)
Ad 7. Aftredend en herkiesbaar zin Carlo van Hoof en Lud Antonie.

Tegenkandidaten worden vriendelijk verzocht zich uiterlijk 8 februari b i d e secretaris te melden.

Ad 8. Prijsuitreiking ontwerp voorpagina clubblad
Ad 9. Onderstaande jubilarissen hebben of gaan een persoonlijke uitnodiging ontvangen:

50 jaar lid:
J. van der Wiist Aarle-Rixtel
H. Bouwmans Leiden
D. Nissen Milheeze
B. Rooijakkers Beek en Donk
M. Daniels-Maas Aarle-Rixtel
A. Schepers-van Diepen Aarle-Rixtel

25 jaar lid:
A. Gijsbers Aarle-Rixtel
A. Giisbers-van den Broek Aarle-Rixtel
M. Schepens Aarle-Rixtel
H. van Cleef Lieshout
F. van der Vleuten Aarle-Rixtel

Vanwege een crash van de computer bij het vorige secretariat, zijn de notulen van de vorige jaarvergadering momenteel niet beschikbaar!!!

Jaarvergadering

Datum

feb 16 2024
Expired!

Tijd

20:30

Locatie

De Couwenbergh
Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel
Website
https://www.couwenbergh.info/

Geef een reactie